Startsida

Historia
Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Ordförande och dirigenter
Funktionärer
Verksamhetsplan
            

06.01.2018 Vörå kyrka, Vörå

07.12.2013 Trefaldighetskyrkan, Vasa

01.05.2011 Kronoby Bibliotek

06.-11.10.2010 Italien


07.08.2009 Hästöskata


27.08.2008 Styrelse / Hallitus


18.11.2007 Lepplax samlingshus


08.06.2007 Hästöskata


01.05.2007 Valborg / Vappu


06.04.2007 Kronoby kyrka / Kruunupyyn kirkko

10.03.2007 Kronoby Samlingshus

01.05.2006 Kronoby / Kruunupyy
 
14.04.2006 Kronoby kyrka / Kruunupyyn kirkko