Startsida

Historia
Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Ordförande och dirigenter
Funktionärer
Verksamhetsplan

Verksamhetsperioden 2019-2020

Övningar hålls normalt tisdagar kl. 18.30-21.00 vid Kronoby samlingshus 
(extra övningar med stöd av SFV Bildning)

De ordinarie övningarna inleddes 10 september 2019 kl. 18:30 i samlingshusets festsal, Kronobyvägen 7, Kronoby

OBS! Du bör anmäla dig till Kronoby MI eller via MI:s hemsida.

 

Deltagande i Kronoby 50 år 5.12.2019 - övning 17:50 i Idrottsgården

- Suomis sång
- Finlandia
- Veteranens Aftontapto
- Slumrande toner

 

Höstens verksamhet avslutas med en trettondagskonsert.

Trettondagskonsert i Kronoby kyrka 6.1.2020 kl. 18:00.                                                                                                               Uppdaterad 3.12.19

(genrep 4.1)  

Kronoby manskör (KM)
Kristoffer Streng (KS), sång   
Maria Ellfolk-Lasén (MEL), piano (orgel)  

1)      Alta trinita beata                                                                 KM

2)      Det är en ros utsprungen                                                 KM

3)      Deo dicamus gratias                                                           KM

4)      Hovland: Hosianna                                                              KM

5)      Kuusisto: Finsk bön                                                             KM + MEL

6)      Sundman: Julens stora ljus                                              KM + KS + MEL

7)      Sundman: Jag söker min Gud                                         KM + KS + MEL

8)      Jylhä: Joululaulu                                                                  KM + MEL

9)      Bäckman: Stad i ljus                                                           KM + MEL

Kristoffer solo                                                                                                            KS + MEL

10)  Gluck: Låten er upp                                                             KM

11)  Schubert: Zum Sanctus (enbart kören)                                                                 KM                     

12)  Rör vid min själ                                                                                                  KM + MEL

13)  Cohen: Christmas Hallelujah                                          KM + KS + MEL

14)  Adam: O helga natt                                                             KM + KS + MEL ā framförs enbart av Streng o Ellfolk

15)  Härlig är jorden (enbart kören)                                     KM                      

 

Övningstillfällen

Tisdag 18:30-21:00 Lektioner: 33 (11 ggr)

10.09.2019 Samlingshuset

17.09.2019 Samlingshuset

24.09.2019 Samlingshuset - årsmöte

30.09.2019 Donnerska skolan, Karleby - övning för Manskörssången 200 år

03.10.2019 Terjärv skola - övning för Manskörssången 200 år

08.10.2019 Samlingshuset

22.10.2019 Samlingshuset - övning för Manskörssången 200 år

26.10.2019 konsert kl. 18 (19)- genrep från kl. 15

29.10.2019 Samlingshuset

05.11.2019 Samlingshuset Tonbildning med Martti Laitinen

12.11.2019 Samlingshuset

19.11.2019 Samlingshuset

26.11.2019 Samlingshuset

10.12.2019 Samlingshuset

17.12.2019 Samlingshuset

04.01.2020 Genrep i Kronoby kyrka kl. 18.30

06.01.2020 Konsert i Kronoby kyrka kl. 18:00