Startsida

Historia
Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Ordförande och dirigenter
Funktionärer
Verksamhetsplan
         

Körens funktionärer 2019 - 2020

Styrelse: Ordförande Fredrik Höglund
  Viceordförande Alf blomqvist
  Kassör Tommy Käld
  Sekreterare Folke Sundström
  Övriga ledamöter Bernt Bjonbäck, Markus Riissanen och Erik Nygård
Dirigent: Erik Nygård
Musiknämnden: Folke Sundström, Ola Känsälä, Tommy Käld, Fredrik Höglund och Erik Nygård
Stämfiskaler: Bo Holmqvist, Rune Hästö, Sixten Granvik och Torbjörn Nynäs
Notfiskaler: Tommy Käld och Markus Riissanen
Klubbmästare: Bjarne Holm
Fanbärare: Jan-Erik Hästö och Harry Kåla
Materialförvaltare: Markus Riissanen