Startsida

Historia

Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Tidigare ordförande och dirigenter
Funktionärer

Verksamhetsplan

            

Verksamheten

Seg uthållighet, intresse för uppgiften och ett utomordentligt gott kamratskap, allt detta har Kronoby Manskör besjälats av under sitt framgångsrika kulturarbete i sångens tjänst, till gagn och glädje för hembygden. När Kronobymännen efter fredsslutet av våra senaste krig återvände hem, var man på det klara med att det kamratskap med vilket man sammansvetsats ute vid fronten på ett eller annat sätt bör fortsätta. När förslaget, på ett vapenbrödramöte, kom om att bilda en manskör, mottogs detta med den största entusiasm. Man hade alla förutsättningar för att få fram en representativ manskör. De flesta kronobypojkarna hade ute vid fronten sjungit med i någon kvartett och var således redo att fortsätta i en fredstida vapenbrödrakör.

På hösten 1945 kallade man till den första sångövningen och från första början blev stämmorna ganska jämnt fördelade. Sångövningarna hölls en gång i veckan på samlingshuset i Kronoby.

Intresset och glädjen att få sjunga var så omfattande att ingen av sångarna skulle ha missat en enda övning. Man började med den lättare repertoaren t.ex Klara stjärna, Fridolins dårskap, Källan och naturligtvis Sångarmarschen.

Sedan man övat några månader tog man risken att anordna en egen konsert våren 1946. Konserten blev kanske inte så fullödig som manskörskonserter idag. Men publiken var positiv och kritiken förståelsefull, vilket manade till fortsatt arbete för kören.

År 1946 deltog Kronoby Manskör för första gången i FSSM:s stora sångfest i Ekenäs. Detta var en upplevelse som gav mersmak. Sedan dess har manskören alltid deltagit i FSSM:s sångfester. Kronoby Manskör har också helt naturligt deltagit i de lokala sångfesterna inom Karlebynejden liksom också i treförbudssångfesterna.

År 1949-1950 gav kören hela fem helaftonskonserter (Kronoby, Öja, Nedervetil, Gamlakarleby och Kållby).

År 1951 gavs hela 8 helaftonskonserter (Öja, Närpes, Nykarleby, Malax, Smedsby, Sundom och två konserter i Kronoby).

Sångarresor: 1953 till Uleåborg, 1954 till Vasa och Mariehamn.

År 1955 höll Kronoby Manskör sin 10-års jubileumskonsert i Samlingshuset i Kronoby. Nästa år invigdes Kronoby Manskörs sångarfana mycket högtidligt. År 1957 sångarresa till Nyland.

Den 25.2.1957 samlades tjugo manssångare med tre hästar, en motorsåg och en traktor till stockhuggartalko i skogen invid Krokforsområdet. Talkon hölls till förmån för samlingshusets tillbyggnad. När kvällen kom, hade manssångarna fällt 500 stockar som transporterades ur skogen.

Under årens lopp har man regelbundet ordnat både sakrala och profana konserter samt sjungit in våren i Kronoby.