Startsida

Historia
Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Ordförande och dirigenter
Funktionärer

Verksamhetsplan

            

Sångarresor till utlandet

Den första konsertresan till Sverige skedde i juni 1947. Resan företogs med tåg via Haparanda till Härnösand. Efter 20 år reste kören till Sundsvall, Sverige.

1979 var Kronoby Manskör inbjuden som representationskör från Finland till den 19:de Landssangerstevne i Bardufoss i Norge.

Sommaren 1993 gjorde kören en resa till Estland var man deltog i en kulturvecka vid Kronobys vänort Nuckö. Resans höjdpunkt var konserten i Haapsalu domkyrka. Nästa sommar gästade Kronoby Manskör med damer Gotland. Där uppträdde kören vid en musikandakt i Gammelgarns kyrka samt vid en friluftskonsert vid Suderby herrgård.

Kronoby Manskörs kanske mest uppskattade konsertresa till utlandet är när man som den enda finlandssvenska manskör fick inbjudan till FINN GRAND FEST 2000 i Toronto, Kanada den 13-16-juli 2000.

"Kronoby Manskör med damer på sångarresa till Kanada"

Sensommaren 1999 erhöll kören en officiell inbjudan att, som en av två finlandssvenska grupper, uppträda på den stora emigrantfesten Finn Grand Fest 2000, som nu hölls i Toronto, Kanada den 13 till 16 juli.

Kronoby Manskör gav en egen konsert på Earl Haig Secondery School, samt hade egna framträdanden vid Toronto Centre for the Arts och vid Mel Lastman Square. Kören fick också den äran att sjunga för 900 personer under Coctailhour vid Gala Banquetten. Svenskfinland och Österbotten var välrepresenterade vid tillfället, eftersom den andra gruppen som uppträdde var Jepokryddorna. Senare under kvällen ombads mansköristerna från Kronoby att sjunga en serenad för Kristina - fru till Finlands konsul i Toronto. Det blev naturligtvis Ljuva flicka, med allt vad därtill hör.

De tre manskörer som deltog i emigrantfesten, Amerikanlaulajat, Karstulan mieslaulajat,samt Kronoby Manskör bildade tillsammans en imponerande kör, som gav en mäktig konsert i Toronto Centre for the Arts. Då sista tonerna av Finlandiahymnen klingade ut, var det inte många emigranters och emigrantättlingars ögon som var torra!

Det blev ingen manskörssång vid Niagara där kören med följe, iklädda blå regnjackor stod stumma av beundran. Körresor gör att samhörighetskänslan inom kören växer och den gemenskap som alla kände under denna "en gång i livet"-upplevelse var enastående.

Ni har varit goda representanter för ert land och er kommun. Den kommentaren följer med Kronoby Manskör hem från det stora landet i väster."      

Märta Lybäck

Kronoby Manskörs resa till Ungern 2009

Toscanakörens resa till Italien 6.-11.10.2010

Resa till Lettland 6.-10.5.2012.