Startsida

Historia
Verksamheten
Sångarresor
Aktiva sångare
Ordförande och dirigenter
Funktionärer
Verksamhetsplan

Ordförande: 

Dirigenter:

 
Gösta Fröjdö 1945 - 1949 Gösta Fröjdö 1945 - 1966
Matts Haga 1949 - 1950 Gustav Skuthälla 1966 - 1971
Edvard Sundqvist 1950 - 1960 Sven-Olof Ray 1971 - 1972, 1973 - 1985, 2005 - 2015
Rurik Riska 1960 - 1969 Klas Storbacka 1972 - 1973
Tor Lybäck 1969 - 1981 Sven-Olof Ray 1973 - 1985
Bo Holmqvist 1981 - 1984 Kenth Granbacka 1985 - 1997
Rolf Nyman 1984 - 1987 Aira Kentala (Viitala) 1997 - 2005
Markus Riissanen 1987 - 1991 Eva-Lott Björklund hösten 2015
Bengt Lybäck 1991 - 2006 Erik Nygård 2016 - våren 2018
Peter Skogvall 2006 - 2014 Anni Teerikangas hösten 2018
Anders Sabel 2014 - 2019 Erik Nygård hösten 2019 -
Fredrik Höglund 2019 -