--Stor logo

   Kronoby Manskör r.f.  
70 år - 1945-2015


Historia

Verksamheten

Sångarresor  

Aktiva sångare  

Ordförande och dirigenter  

Funktionärer  

Verksamhetsplan 

Ta kontakt

Suomeksi

oton / Kuvia

Sång / Laulu

 
Nya sångare behövs ännu!
Körens nästa övning hålls 8 oktober 2019 i 
samlingshusets festsal, Kronobyvägen 7, Kronoby. 
Manskörssången 200 år
följande övning 30.09.2019 kl.18:30 vid Donnerska skolan, Karleby
 
 Kören verkar inom Kronoby Medborgarinstitut och i samarbete med 
SFV Bildning.
 
Copyright Kronoby Manskör © 2006. All Rights Reserved. 
Webmaster
.
(26.09.2019)