Stor logo

   Kronoby Manskör r.f.  
(Grundad 1945)

Historia

Verksamheten

Sångarresor  

Aktiva sångare  

Tidigare ordförande och dirigenter  

Funktionärer

Verksamhetsplan 

Ta kontakt

Suomeksi

Foton / Kuvia

Sång / Laulu

Större bild
1 majsång vid Kronoby bibliotek 2014 (Foto: Brita Byfält)

Följande övning är 23 september 2014 kl. 19 i Kronoby Samlingshus.

Höstens repertoar finns här!

Nästa samövning för KSMF:s jubileumskonsert hålls 16oktober kl. 19 - 21.30 i Terjärv skola. Repertoar: Karleby-kantaten, Morgon stillhet, Karlebynejdens brudmarsch.

Information om Karlebykantatens finns här 
Förteckning över de personer som sköter serveringen finns här!

Verkar inom Kronoby Medborgarinstitut och i samarbete med Svenska studiecentralen (SSC).

Copyright Kronoby Manskör © 2006. All Rights Reserved. Webmaster.
(18.09.2014)