--Stor logo

   Kronoby Manskör r.f.  
70 år - 1945-2015

Historia

Verksamheten

Sångarresor  

Aktiva sångare  

Tidigare ordförande och dirigenter  

Funktionärer  

Verksamhetsplan 

Ta kontakt

Suomeksi

Foton / Kuvia

Sång / Laulu
Nästa övning tisdagen den 13 oktober inleds kl. 18.30 i
Kronoby samlingshus.

Information om sång- och musikfesten 10-12.6.2016 i Karleby hittar du här:

http://www.karleby2016.sangochmusik.fi/sv/program/
http://issuu.com/fssmfresonans/docs/karleby2016_infobroschyr_maj2015


Ett storevenemang som ordnas vart femte år.

Kökslista finns här.

Verkar inom Kronoby Medborgarinstitut och i samarbete med SFV Bildning.

Copyright Kronoby Manskör © 2006. All Rights Reserved. Webmaster.
(7.10.2015)