--Stor logo

   Kronoby Manskör r.f.  
70 år - 1945-2015

Historia

Verksamheten

Sångarresor  

Aktiva sångare  

Ordförande och dirigenter  

Funktionärer  

Verksamhetsplan 

Ta kontakt

Suomeksi

oton / Kuvia

Sång / Laulu

 
På styrelsemötet 3 september 2019 behandlades höstens program: bl.a. när övar vi, 
trettondagskonserten, grundrepertoarprogrammet inom Karlebynejden,
bokslutet och verksamhetsberättelsen godkändes, årsmötet kommer att hållas
tisdagen den 24 september kl. 18:30.
Nya sångare behövs ännu!
Körens övningar inleds 10 september 2019 kl. 18:30 i 
samlingshusets festsal, Kronobyvägen 7, Kronoby. 
Kom ihåg att anmäla dig till MI:s kansli eller på Internet.
 Kören verkar inom Kronoby Medborgarinstitut och i samarbete med SFV Bildning.
 
Copyright Kronoby Manskör © 2006. All Rights Reserved. Webmaster.
(10.09.2019)